Samfunnsansvar

Åpenhetsloven
Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år.

Vinarius AS publiserer redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i henhold til Åpenhetsloven:

Last ned Vinarius AS sin redegjørelse her.

Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2021, og gjelder fra 1. juli 2022. Hensikten med loven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Loven innebærer også at virksomheter må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet virksomhetene gjør for å sikre dette.

Skriftlige henvendelser om informasjon om hvordan Solera Norge jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan sendes til leder for kommunikasjon og bærekraft, Stina Kildedal-Johannessen, og vil besvares innen fristen på tre uker.

Solera ønsker å ta et aktivt samfunnsansvar.
Vi skal overholde nasjonal lovgivning og lokale bestemmelser. Videre har vi fokus på en bærekraftig vekst med virkninger på mennesker og miljø.

Solera er en betydelig aktør innen vin, brennevin, øl og ikke alkoholholdige drikkevarer. Derfor arbeider vi systematisk for å definere og innføre miljøforbedrende løsninger og redusere miljøpåvirkninger i alle viktige prosesser rundt virksomheten generelt. Dette innebærer spesifikt prosjekter, salg og markedsføring av selskapenes produkter.

Vi har følgende retningslinjer:

Økonomi – God og sunn forretningsdrift er avgjørende for å kunne investere i en bærekraftig utvikling av organisasjonen.
Arbeidsforhold – Vi samarbeider aktivt med BSCI gjennom monopolene, for å sikre ansvarlige arbeidsforhold hos våre samarbeidspartnere og leverandører verden over.
Helse – Som en ledende importør er vi bevisst vårt ansvar for å fremme ansvarlig konsum av alkohol.
Miljø – Hvert år har vi en ekstern gjennomgang av vårt miljøarbeid. Vi fremmer økt volum av økologisk / organisk vinproduksjon, og er blitt målt og anerkjent etter ISO 14001-standarden. (Sverige)
HMS – Helse, miljø og sikkerhet:
Solera gruppen har kontinuerlig fokus på og arbeider systematisk med utvikling av medarbeidere og organisasjon i henhold til selskapets overordnede forretningsstrategier.

Det gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser som danner grunnlag for et systematisk og målrettet forbedringsarbeid.

SOLERA er opptatt av kunnskap og riktig kompetanse og har derfor et målrettet utviklingsprogram.

Sosialt ansvar – CSR:
Vår virksomhet følger de etiske retningslinjene til de nordiske vinmonopolene. Disse retningslinjene (The Nordic Alcohol Monopolies’ Code of Conduct) beskriver kravene som stilles fra vinmonopolene til leverandører og produsenter med underleverandører.

I 2014 gjennomførte Solera flere initiativ og prosjekter for å sikre sosialt ansvar i alle våre leverandør- og produsentledd. Alle datterselskaper / importører fikk en skriftlig godkjennelse for gjennomført CSR (Corporate Social Responsibility) prosjekt.

CSR er et begrep som omhandler bedrifter og organisasjoners samfunnsansvar utover det som er påkrevd gjennom lover og reguleringer. Samfunnsansvar betyr i denne sammenheng at Solera har integrert miljøhensyn og sosiale hensyn i vår virksomhet. Dette innebærer at vi har den laveste risikoen i forhold til CSR i vår verdikjede.

Lukk

Nyregistrering

Registrerer deg via e-post

Lukk

Nyregistrering

Er du allerede registrert? Logg inn her

Lukk

Logg inn

Har du glemt passordet?

Registrer deg her

Lukk

Glemt passordet?

Skriv inn din e-postadresse, så sender
vi deg gjenoppretting av nytt passord!

Lukk

Takk for din registrering

Vi har sendt en e-post. Vennligst følg instruksjonene for aktivering.